DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA 


UNIWERSYTET KAZIMIERZ WIELKIEGO

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 

Ewa i Tomasz Marszałek

 

Przykład zastosowania pakietu

MS Office w MSP

 

 

 

Bydgoszcz 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca końcowa

napisana pod kierunkiem

dr inż. Izabeli Rojek

w Instytucie Mechaniki Środowiska
 i Informatyki Stosowanej